Hiển thị tất cả 14 kết quả

Phiếu thu/chi /nhập kho/ xuất kho A5 3 liên 100 tờ – Quyển

15.000 
*Thông tin sản phẩm: Phiếu thu/chi /nhập kho/ xuất kho A5 3 liên 100 tờ *Mô tả: -Thương hiệu: Văn

Phiếu nhập kho/xuất kho A4 1 liên (Cacbon – 60 tờ)

13.000 
*Thông tin sản phẩm: Phiếu nhập kho/xuất kho A4 1 liên (Carbon – 60 tờ) *Mô tả: -Thương hiệu: Văn

Phiếu A5 2 liên 100 tờ – Quyển

15.000 
*Thông tin sản phẩm: Phiếu A5 2 liên 100 tờ *Mô tả: -Thương hiệu: Văn Phòng Xanh -Thông số kỹ

Phiếu thu/chi /nhập kho/ xuất kho A5 1 liên – Quyển

4.500 
*Thông tin sản phẩm: Phiếu thu/chi /nhập kho/ xuất kho A5 1 liên *Mô tả: -Thương hiệu: Văn Phòng Xanh

Phiếu nhập kho /xuất kho A4 2 liên 100 tờ – Quyển

21.500 
*Thông tin sản phẩm: Phiếu nhập kho /xuất kho A4 2 liên 100 tờ *Mô tả: -Thương hiệu: Văn Phòng

Hóa đơn bán lẻ A4 2 liên 100 tờ – Quyển

21.500 
*Thông tin sản phẩm: Hóa đơn bán lẻ A4 2 liên 100 tờ *Mô tả: -Thương hiệu: Văn Phòng Xanh.

Phiếu nhập kho /xuất kho A4 3 liên 100 tờ – quyển

24.500 
*Thông tin sản phẩm: Phiếu nhập kho /xuất kho A4 3 liên 100 tờ *Mô tả: -Thương hiệu: Văn Phòng

Phiếu nhập kho/xuất kho A4 1 liên (Bãi Bằng) – Quyển

7.500 
*Thông tin sản phẩm: Phiếu nhập kho /xuất kho A4 1 liên (Bãi Bằng) *Mô tả: -Thương hiệu: Bãi Bằng

Hóa đơn bán lẻ A5 1 liên BB – Quyển

4.500 
*Thông tin sản phẩm: Hóa đơn bán lẻ A5 1 liên BB *Mô tả: -Thương hiệu: Văn Phòng Xanh -Thông

Hóa đơn bán lẻ A5 2 liên – Quyển

16.200 
*Thông tin sản phẩm: Hóa đơn bán lẻ A5 2 liên *Mô tả: -Thương hiệu: Văn Phòng Xanh -Thông số

Giấy giới thiệu – Quyển

6.000 
*Thông tin sản phẩm: Giấy giới thiệu *Mô tả: -Thương hiệu: Bãi Bằng -Thông số kỹ thuật: -Đơn vị tính:

Sổ quỹ tiền mặt mỏng – Quyển

5.000 
*Thông tin sản phẩm: Sổ quỹ tiền mặt mỏng *Mô tả: Sổ quỹ tiền mặt là loại sổ sách thường