Cách phân biệt thực tập “Internship” và thực tập bên ngoài “Externship”

Một trong những cách tốt nhất để xác định vị trí của bạn cho một công việc sau khi tốt nghiệp hoặc một bước ngoặt sự nghiệp là xây dựng kinh nghiệm của bạn. Bạn càng có nhiều kinh nghiệm, bạn càng trở thành một ứng viên mạnh mẽ hơn. Thực tập “Internship” và thực tập bên ngoài “Externship” chính là cơ hội để bổ sung vào bộ kỹ năng của bạn giúp khám phá các lĩnh vực nghề nghiệp mới và tích lũy kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp mà bạn có thể đưa vào sơ yếu lý lịch của mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt điểm khác nhau giữa 2 loại thực tập trên!

Đọc tiếp